Европейската комисия е започнала разследване на Българския енергиен холдинг и дъщерните „Булгаргаз" и „Булгартрансгаз" за възпрепятстване на конкуренти, съобщиха от ЕК. Комисията проверява, дали тези дружества „пречат на свои конкуренти да получат достъп до важни газови инфраструктури в България, което е в нарушение на антитръстовите правила на Европейския съюз".
&bdquo;Комисията е обезпокоена от това, че историческият оператор в българската енергетика БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно злоупотребяват с господстващото си положение на пазарите на природен газ в България, което представлява нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз&quot;, се казва в съобщението.<br /> <br /> &bdquo;По-конкретно, тя е обезпокоена от това, че има вероятност тези дружества да пречат на потенциални конкуренти да получат достъп до българската мрежа за пренос на газ и до съоръженията за съхранение на газ, като изрично или негласно отказват достъп на трети страни или го забавят. Освен това, тези дружества могат да пречат на конкурентите да получат достъп до главния газопровод за внос, като запазват капацитет, който редовно остава неизползван, без да го пускат на пазара. Без достъп до тази инфраструктура, която е от основно значение, нито едно дружество не може да се конкурира с &bdquo;Булгаргаз&quot; на българските пазари за доставки на газ&quot;, обясняват от Еврокомисията. /БЛИЦ<br />