Семейните компании са по-слабо уязвими във времена на икономическа криза, защото собствениците имат по-висока мотивация за запазване на активите си в сравнение с назначените мениджъри. До този извод стигнаха представителите на родната и европейската организация на фамилния бизнес на работна среща в Сандански.
Специален гост на събитието бе Вицепрезидентът на GEEF, Алфонсо Либано, който е представител и на една от най-богатите испански фамилии. Като повечето собственици, той заема ръководни длъжности в десет от създадените от него компании, най-голямата от които притежава правата на Кока-кола и Nespresso за Испания, Мароко и още 12 страни в Африка.<br /> <br /> 85% от бизнеса в Испания е представен от фамилни компании, посочи гостът. В България фамилният бизнес&nbsp;е млад и в голямата си част се управлява от т.нар. &bdquo;първо поколение&rdquo;, сподели Либано своите впечатления. &bdquo;Нашите колеги тук тепърва ще се сблъскват с най-сериозното предизвикателство пред фамилните компании &ndash; мотивирането на наследниците. Защото световната практика в областта сочи, че едва 15% от компаниите, избрали външни за фамилията мениджъри или превърнали се в публични, продължават да се развиват успешно.&rdquo;<br /> <br /> &bdquo;България е първата страна от Източна Европа, която стана член на FBN (Family Business Network) и GEEF и от 6 компании учредители сега са 25. В асоциацията са представени всички сфери на икономиката, производство, строителство и недвижими имоти и услугите&rdquo;, коментира Христо Илиев, председател на сдружението на фамилния бизнес&nbsp;в България. &bdquo;Предстои ни да направим проучване, което да покаже каква част от българския бизнес е семеен и каква част от бизнеса представляваме. За нас е от изключително значение собствеността на компанията и нейното запазване и предаване на следващото поколение. Контактите в рамките на Световната организация на фамилните компании ни показаха какво ни очаква &ndash; в много от старите бизнеси има компании с над 100 наследника, които въпреки трудностите успяват да ги развиват успешно.&rdquo;<br /> <br /> Въпреки че повечето компании са отчели намаляване на печалбите от началото на световната икономическа криза, семейните дружества се оказват по-стабилни и устойчиви от публичните, тъй като личният интерес е по-силен водещ фактор от &bdquo;успешното представяне&rdquo;, за което назначените управители се грижат. Финансовите резултати контрастират на факта, че в повечето държави над 40% от всички семейни компании се занимават с производство, строителство или търговия на едро и дребно &ndash; едни от най-силно засегнатите от кризата сектори на икономиката. <br /> <br /> Данните сочат, че семейните фирми са по-устойчиви, защото планират по-дългосрочно и далновидно, без да търсят бърза възвръщаемост на инвестициите и печалба на момента. За тях не е проблем, ако една инвестиция се възвърне след 5-10-15 години, когато те ще предадат компанията силна в ръцете не следващото поколение. По-внимателни и консервативни са с инвестициите и си заделят повече резерви, на които да разчитат по време на криза.<br /> <br /> Тъй като дават работа на над 60% от заетите в световен мащаб, представителите на фамилния бизнес стават все по-активни в работата по промяна на законовата уредба не само в отделните държави, но и на европейско ниво, като основната задача на GEEF в момента е ЕК да приеме общовалидно определение на &bdquo;фамилна компания&rdquo;, като ги отдели от групата на &bdquo;Малките и средни предприятия&rdquo;, каквито повечето от дружествата отдавна не са. <br /> <br /> <b><i>Дефиниция на &bdquo;фамилен бизнес&rdquo; (според FBN и GEEF)<br /> </i></b><i>Една компанията е предприятие от типа &bdquo;фамилен бизнес&rdquo;, ако:<br /> 1. Мнозинството от гласовете са притежание на реален собственик(и), който е основал фирмата; притежание на реален собственик(и), който е придобил дялов капитал от фирмата, или е притежание на техните брачни партньори, родители, деца или преки наследници на децата им;<br /> 2. Поне един представител на фамилията или рода участва в управлението или администрацията на компанията;<br /> 3. Листвани на борсата компании покриват критериите за фамилен бизнес, ако собственикът, който е създал или придобил компанията (с дялов капитал) или техните фамилии или техните потомци, притежават 25% от правото на глас в съответствие с техния дялов капитал. <br /> <br /> </i>/БЛИЦ