В Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в присъствието на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов беше подписан първият договор по оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г. Той е за суперинтензивно отглеждане на змиорка на територията на с. Стефаново, община Радомир.
Стойността на инвестицията e 3 059 786 лв., а одобрената субсидия е&nbsp;1 835 871 лв. Проектът е на фирма &bdquo;КАПА&rdquo; ООД по мярка 2.1 &bdquo;Производствени инвестици в аквакултурата&rdquo;, по производствена ос №2 &bdquo;Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура&rdquo; и&nbsp;предвижда да бъде изградена ферма за аквакултури - универсална затворена рециркулационна система.<br /> Общият финансов ресурс по&nbsp;програмата за развитие на сектор &ldquo;Рибарство&rdquo; 2007-2013 г. е 106,7 млн. евро, информират от земеделското министерство. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />