Земеделските стопани, които искат да получават помощи за отглежданите от тях животни, трябва да подадат до 15 май заявления за подпомагане.

Всички животни, с които се кандидатства, трябва да са регистрирани в животновъден обект на името на кандидата в Системата за идентификация и регистрация на животните на Националната ветеринарномедицинска служба, съобщиха от Министерството на земеделието.
Схемата за национални доплащания за говеда за 2009 г. е само една и тя е необвързана с производството. Право да кандидатстват по нея имат всички земеделски стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 5 или повече говеда. Размерът на субсидията се определя на базата на броя им към референтната дата.


Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, необвързана с производството, имат фермерите, които към 1 октомври 2008 г. са отглеждали повече от 20 овце майки и/ или повече от 20 кози майки към 28 февруари 2009 г. Размерът на субсидията се определя на базата на броя овцете майки и козите майки към съответната референтна дата. /БЛИЦ