План Б на правителството за справяне с финансовата криза е да се финансират малките и средни предприятия чрез целеви кредитни линии. Това каза финансовият министър Пламен Орешарски на конференция, посветена на финансовата криза. Още тази седмица правителството има намерение да капитализира Насърчителна банка със 100 млн. лева, за да направи “пилотно” тестване на финансовите механизми. “Не, че тези механизми не работят, просто да се уверим”, помайтапи се финансовият министър. Банката разполага и с външни кредитни линии, така че няма страшно. Така ще насърчим банката да търси външни кредити, добави Орешарски.

Много лошо ще бъде, ако банките спрат да кредитират, плашейки се от ликвидността си, сподели още министърът. Трябва обективно да признаем, че последните няколко години критериите на банките за ефективност бяха много снижени в опит да се пласира ресурса, което позволяваше на всякакви инвестиции да преминат филтъра на банковото кредитиране. От всичко това се очаква затруднен достъп до банково кредитиране.
По отношение на това какво ще се направи при евентуален лош сценарий в резултат на кризата, финансовият министър беше категоричен, че България има много добри взаимоотношения с всички официални партньори като Международния валутен фонд и Световната банка, ЕК, ЕЦБ, с които се водят непрекъснато консултации. По думите на министъра предстои договаряне с представителите на МВФ още тази седмица.
“Това обаче не означава, че ни трябват някакви специални допълнителни споразумения за финансиране”, каза Орешарски. В момента нашата страна е била на stand by режим, но това не ни пречи, защото имаме достатъчно голям фискален резерв и нямаме дълг. Една държава искала помощ, когато пазарите са в криза и тя не може да рефинансира дълга си. 90 на сто от финансовите кризи са свързани с това. Но ние не сме в тази ситуация, защото имаме нетно нулев дълг и фискалният ни резерв е по-голям от дълга.
Десислава Вангелова/БЛИЦ