Комисията за финансов надзор отвори телефонна линия, на която очаква сигнали срещу изпълнителния директор на инвестиционния посредник "Реал финанс" АД Християн Пашков. Ако има негови клиенти, които се чувстват ощетени от действията му по сключени договори за доверително управление на портфейл от ценни книжа и за брокерски и регистрационни услуги, те могат да позвънят на тел. 02/94 04 999, призовават от КФН.
Тези мерки са взети след като стана известно, че Пашков е проверяван от прокуратурата за извършени измами. <br /> <br /> От Комисията за финансов надзор съобщават още, че наскоро са постъпили жалби от две юридически лица и две физически лица. Същите са свързани с претенции на лицата, отнасящи се до невъзстановяване на парични средства, предоставени във връзка с Договори за доверително управление на портфейл от ценни книжа и Договори за брокерски и регистрационни услуги.<br /> <br /> Предвид на това КФН е започнала проверка на определени обстоятелства, свързани с дейността на лицето Християн Пашков - изпълнителен директор на инвестиционен посредник &quot;Реал финанс&quot; АД. <br /> <br /> Във връзка с изложеното в предаването &bdquo;Хрътките&rdquo;, излъчено по BTV action на 27.02.2011 г., че Областна дирекция - МВР, гр. Варна, извършва проверка на криминални действия на Християн Пашков в качеството му на физическо лице, Ви информираме, че КФН не може да отговаря за криминалния елемент в действията на същия, предвид което ще търси и оказва съдействие на разследващите органи, се посочва в писмо на надзорната институция.<br /> <br /> На 23.02.2011 г. е постъпило писмо от &quot;Холдинг Варна&quot; АД - мажоритарен собственик на &quot;Реал финанс&quot; АД, за извършвана инвентаризация на активи и парични средства на дъщерното дружество - Реал Финанс АД, като в същото се изразява готовност за оказване на съдействие на контролните органи и такива, насочени към запазване интересите на трети добросъвестни лица, клиенти на инвестиционния посредник. <br /> <br /> От наличната в КФН отчетна информация е видно, че към 31.01.2011 г. &quot;Реал Финанс&quot; АД отговаря на изискванията на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, пише още в писмото на комисията.<br /> <br />