Важен фактор, който ще задвижи икономиката на страната според министерството на финансите ще са инвестициите. Финансовият министър Петър Чобанов залага на ръст на инвестициите в размер на 3% в рамките на същия период заради капиталовите разходи на правителството, стана ясно от неговите думи при представяне на средносрочната бюджетна прогноза до 2017 година.
&nbsp;Министърът посочи, че стабилизирането им на нива от леко под 3% от БВП, което ще осигури пълно покритие на дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Това ще осигури и по-висок ръст на икономиката ни, тъй като потреблението ще се увеличи.<br /> <br /> Минималната работна заплата ще скочи до 380 лева догодина, 420 лева от януари 2016 г. и 450 лева през 2017 г. Размерът на максималния осигурителен праг ще се увеличава плавно, като през 2017 г. ще достигне 3000 лева, каза още Петър Чобанов.<br /> <br /> Той потвърди, че всяка година от периода 2015-2017 година ще бъдат заделяни по 100 млн. лева годишно за коледни и великденски добавки за пенсионерите, като парите ще бъдат заложени в бюджета.<br /> <br /> Очаква се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да бъде увеличена от 154,50 лева от 1 юли тази година до 168,50 лева от 1 юли 2017 г. Минималната работна заплата ще скочи до 380 лева догодина, 420 лева от януари 2016 г. и 450 лева през 2017 г. Размерът на максималния осигурителен праг ще се увеличава плавно, като през 2017 г. ще достигне 3000 лева.<br /> <br /> През 2015 г. ще бъдат увеличени парите за деца с увреждания, като обезщетението ще скочи с 30 лева спрямо настоящите нива до 270 лева. Общо 12 млн. лева допълнително ще бъдат отделени за борба с безработицата догодина, като се очаква плавното намаляване на броя на безработните до 10,9 на сто през 2017 г.<br /> <br /> Финансовият министър допълни, че ще бъдат увеличени субсидиите за образование, както и ще има повече пари за местните власти. Здравните и осигурителни вноски ще запазят размера си до 2017 г. Ниските данъчни ставки ще бъдат запазени. /БЛИЦ<br />