Фирма уволни 60 шивачки във Велико Търново. За предстоящото масово съкращение е подадено писмено уведомление в Дирекция „Инспекция по труда“, съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново директорът на структурата инж. Невена Стефанова. Тя уточни, че предстои проверка за това дали се спазват всички законови процедури. Освен това допълни, че броят на уволнените ще е над 10% от всички служители, това е и причината процесът да се счита за масов.

Информация за това дали предприятието ще бъде изцяло закрито за сега няма.

„Ние ще проверим дали работниците са събирани и уведомени за предстоящите дейности, дали е направен подбор. Това включва процедурата по масови уволнения“, коментира още инж. Стефанова. Данни за нарушения на трудовото законодателство от горепосочената фирма не са регистрирани. Това е първото за годината подобно съкращение.

През юни дирекцията е проверила общо 109 предприятия във всички сектори на икономиката. Констатираните нарушения са 270, като 74 тях свързани с организацията и управлението на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд. „Тези по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси са 27.


За неспазването на хигиена на труда са установени 12. По трудовите правоотношение нарушенията са 141 броя, като най-честите са по заплащането на труда и работното време. В резултат на извършените проверки са дадени 257 задължителни за изпълнение предписания“, посочи още експертът. Съставените актове са 17. През отчетния период е установено изплащане на работни заплати в размер на 49 578 лева.