Фискалният резерв към края на септември е 5 млрд. лв., показват данните за изпълнението на бюджета, публикувани на сайта на Министерството на финансите. За сравнение в края на август в резерва имаше 4,7 млрд. лв.
Данните показват още, че в хазната са постъпили приходи в размер на 21,3 млрд. лв. в края на септември, което е 70,1% от годишните разчети. В сравнение със същия период на 2012 г. постъпленията в бюджета отчитат ръст от 6,6 на сто. Само от данъци в хазната са влезли общо 16,5 млрд. лв. Това е 72,3% от предвиденото за годината. Приходите от ДДС към края на септември възлизат на 5,5 млрд. лв., или 71,6 на сто от годишния разчет. Постъпленията от акцизи са почти 3 млрд. лв., което е 72,7% от предвиденото. Приходите от социални и здравни осигуровки достигат 4,5 млрд. лв. към септември. Това е 73,5 на сто от разчетените за годината. Неданъчните приходи са в размер на 2,9 млрд. лв., а постъпленията от помощи &ndash; 1,9 млрд. лв.<br /> <br /> Разходите към края на септември достигат 21,7 млрд. лв., което е 67 на сто от планираното. Данните на финансовото министерство показват още, че бюджетният дефицит на касова основа към деветмесечието е 360 млн. лв.