Fitch Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута, съобщават от агенцията. Дългосрочният рейтинг на страната в чуждестранна валута остава ВВВ-, а местна – ВВВ, със стабилна перспектива. Краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута също е потвърден на F3.
&ldquo;Стабилната перспектива отразява оценката на Fitch, че възходящите и низходящи рискове за рейтинга в момента са балансирани. Основните фактори, които поотделно или заедно биха могли да доведат до положителни рейтингови действия, за изпълнението на ключови структурни реформи в бизнес средата, образованието, здравеопазването, което ще засили тенденцията на растеж и постепенно ще доближи страната към средното равнище на доходите в Европейския съюз&rdquo;, посочва се в съобщението на рейтинговата агенция.<br /> <br /> Основните рискове, които биха предизвикали негативна преоценка на рейтинга, са свързани с макроикономически или геополитически шок, който да влоши икономическата ситуация в страната, или събития, които биха подкопали традиционно силните страни на България в подкрепа на рейтинга &ndash; отклонение от бюджетните цели или поява на нестабилност в банковия сектор.<br /> <br /> Рейтинговата агенция смята, че събитията в банковия сектор през последните седмици не са от системен характер и не застрашават валутния борд. В съобщението на агенцията обаче се посочва, че те отразяват слабото корпоративно управление, което отслабва бизнес средата, както и проблемите с кредитирането на свързани лица. <br /> <br /> &ldquo;Банковият сектор е добре капитализиран, ликвиден и печеливш, а необслужваните заеми са достигнали своя връх&rdquo;, посочва агенцията.<br /> <br /> Същевременно растежът в България е потиснат в сравнение с други държави със сходен рейтинг. &ldquo;по-добрите перспективи пред потреблението на домакинствата следва да подкрепят растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1,6% през 2014 г., който да се ускори до 2,5% през 2015 г. на фона на по-силната икономическа активност в еврозоната, основен търговски партньор на България&rdquo;, прогнозира Fitch. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />