Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България - ‘BBB' за дългосрочни кредити в чужда валута и 'BBB+' за дългосрочни кредити в местна валута, съобщиха от финансовото министерство. Агенцията за кредитен рейтинг потвърди и негативната перспектива на рейтингите.
Краткосрочният кредитен рейтинг "F3" също беше потвърден, както и тавана за страната "A- (A минус)".
Рейтингът на България се подкрепя от изключително силни публични финанси - отбелязват експертите на рейтинговата агенция. През март 2008 г. правителството погаси предсрочно 300 млн. евро дълг към Световната банка. Членството в ЕС помага за фундаменталната политическа стабилност на България и нейните дългосрочни икономически перспективи. Суспендирането от страна на ЕС на част от неразходваните предприсъединителни средства през юли 2008 г. не представлява непосредствен фискален риск за България.

Паричният съвет, действащ в България, е добре подкрепен, като резервите през годината до юни 2008 г. нараснаха с 38%, допълнително подпомагайки системата. България продължава да привлича голям приток на недългови ПЧИ - общо 5,2 млрд. щ. дол. през 2007 г., което представлява около 13% от БВП.
От Fitch посочват, че въпреки строго дисциплинираната макроикономическа политика на правителството, в момента дефицитът по текущата сметка на страната е около 22% от БВП. Като заплаха за икономиката и съответно за кредитния рейтинг на България от Агенцията виждат още високия размер на брутен външен дълг на страната, както и сравнително високите нива на банково кредитиране и инфлация. /БЛИЦ