Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все още няколко дни до 6 януари 2013 г., за да кандидатстват за Акселераторската програма на фонда LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.
LAUNCHub е фонд в размер на 9 млн. евро, който работи по финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране &quot;Entrepreneurship Acceleration and Seed&quot; на европейския фонд JEREMIE. <br /> <br /> През следващите 4 години фондът ще инвестира средства в около 100 стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и комуникационни технологии в България и региона. Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 хил. и 200 хил. евро.<br /> <br /> Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник, който засяга основни теми около екипа, потенциала и прогреса на бизнес идеята. След приключване на този процес, кандидатите получават обратна връзка в рамките на две седмици. <br /> <br /> Селектираните биват интервюирани и ако отговорят на първоначалните изисквания за финансиране биват поканени на т.н. Long Weekend (&quot;дълъг уикенд), планиран за началото на февруари.<br /> <br /> В края на този &ldquo;дълъг уикенд&rdquo;, след работа с екипите и т.н. pitching или представяне на тяхната бизнес идея в рамките на няколко минути, Инвестиционния комитет на LAUNCHub избира кои проекти да бъдат финансирани.<br /> <br /> Самата Акселераторска програма се очаква да стартира в средата на март 2013 г., а процеса за кандидатстване е отворен за екипи от България и региона с идеи в сферата на Информационните и комуникационни технологии.<br /> <br /> При одобрение за Акселераторската програма и постигане на бързи резултати, стартиращите бизнеси могат да получат и последващо финансиране до 200 000 евро./БЛИЦ<br /> <br />