Държавен фонд „Земеделие” обяви конкурс за складове за съхранение на обикновена и твърда пшеница, царевица, ечемик, сорго и неолющен ориз. Това съобщиха от пресцентъра на фонда. Публичните складове и зърнохранилищата, които желаят да получат одобрение за съхранение на интервенционни продукти, трябва да подадат документи в Централно управление на Разплащателната агенция до 18 септември.
Кандидатите трябва да притежават валидна лицензия за публичен склад, издадена от министъра на земеделието и храните. Зърнохранилищата е необходимо да имат удостоверение за регистрация на зърнохранилище, издадено от Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ).
Складовият капацитет на кандидатите трябва да е най-малко 6000 тона. Да разполагат с необходимото техническо оборудване за приемане, съхранение, манипулиране и изкарване на продуктите.  Да разполагат с транспортна инфраструктура, която да позволява доставянето и експедирането на партидите. Разплащателната агенция няма да плаща на одобрените кандидати за незапълнени капацитети.

Публичните складове и зърнохранилищата, които желаят да получат одобрение за склад за съхранение на интервенционни продукти, трябва да подадат в срок от 09:00 часа на 11.09.2008 г. до 14:00 часа на 18.09.2008 г. заявление по образец.  /БЛИЦ