Правителствата рискуват да създадат глобален данъчен хаос, преследвайки намаляващите приходи от мултинационални компании, освен ако не извършат основно преразглеждане на международния данъчен режим. Това се се казва в доклад, изготвен по поръчка на страните от Г-20.
В &quot;Плана за действие&quot;, подготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на базата на анализа,се посочва, че Г-20 ще подкрепи въвеждането на промени в правилата за облагане. <br /> <br /> Основната цел е да бъдат атакувани мултинационалните корпорации, като бъдат затворени всички вратички, които помагат на гиганти като Apple и Google да избегнат плащането на милиарди долари налози.<br /> <br /> В плана на водещите икономики в света се казва още, че съществуващата система не работи, особено когато става дума за компании, които търгуват онлайн.<br /> <br /> Докладът очертава 15 отделни действия, които международната общност трябва да предприеме, за да модернизира световната данъчната система, създадена през 1920 година. <br /> <br /> В анализа се посочва още, че фискална система е остаряла и не може да се справи с фирмите, базирали дейността си на интернет, които са намерили безброй начини за избягване на данъци чрез прехвърляне на печалби към страни с ниски облагания. /БЛИЦ<br /> <br />