Комисията за защита на конкуренцията наложи глоба от 76 000 лева на мебелната компания "Арон -С" ООД заради заблуждаваща реклама.
Производството е образувано по искане на конкурентната &bdquo;Аико Мулти Консепт&quot; ЕООД.<br /> <br /> Проучването показало, че през целия месец септември 2011 г. Арон-С рекламира свои продукти, като посочва, че към една закупена мебел предлага друга безплатно. Видно било от текстовото съдържание на рекламата, че при купуване на секции &bdquo;Ади&quot; - 579 лв. и &bdquo;Ради&quot; - 359 лв., леглата и части от тези серии мебели се получават като подарък.<br /> <br /> Производството обаче установило, че в посочените цени са калкулирани поотделно както цените на секциите, така и цените на леглата, като обявената парична сума в действителност представлява точен сбор от отделните цени на секцията и леглото.<br /> <br /> Поради факта, че съдържанието на рекламата и начинът на представянето й имат заблуждаващ характер относно действителните цени, на които се предлагат стоките, КЗК счита, че това е в състояние да повлияе на икономическото поведение на потенциалния потребител и да създаде опасност от увреждане на интересите на конкурентите в бранша.<br /> <br />