Със 100 000 лв. ще бъде глобен ТЕЦ “Свилоза” заради замърсяване на въздуха, съобщи Елена Григорова, директор на РИОСВ във Велико Търново. Санкцията е еднократна и ще бъде наложена за миналата година по чл. 164 от Закона за опазване на околната среда. Тя е изчислена въз основа на доклад за измерване на емисиите.
Основанието за наказанието е, че предприятието използва въглища с високо съдържание на сяра, които след изгарянето отделят серен диоксид над нормата и замърсяват въздуха.<br /> <br /> &rdquo;Поради тази причина през миналата година ние спряхме работата на централата, докато обгазяването бъде нормализирано&rdquo;, обясни директорката.<br /> <br /> Тя уточни, че тази година топлоцентралата е направила редица екологични подобрения, като реконструкция на котлите. По този начин, когато ТЕЦ-ът работи, дори с един от котлите, то се включват автоматично всички пречиствателни съоръжения. Това намалява обгазяването със серен диоксид.<br /> <br /> Проблем в Свищов има и със &ldquo;Свилоза&rdquo; АД, което обгазява района с неприятни миризми. Въпросът вече е трансграничен, тъй като миризмите минават през река Дунав и стигат до румънския град Зимнич.<br /> <br /> &rdquo;За съжаление РИОСВ не разполага с мобилна апаратура за измерване на чистотата на въздуха по всяко време&rdquo;, заяви още Елена Григорова. Според нея обгазяването от &ldquo;Свилоза&rdquo; ставало предимно нощем и в почивните дни, но скоро този проблем щял да бъде решен. Дружеството вече е монтирало обезмирисителна инсталация, която е преминала успешно първите 72-часови проби.<br />