Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции на 8 таксиметрови дружества в Пловдив, заради открити нарушения при предлагане на промоционална тарифа, съобщиха от КЗК.
Извършителите са &quot;Радио-Интер такси&quot; ЕООД - 1500 лв., &quot;Бига-Такси-Комерсиал&quot; ЕООД - 2280 лв., &quot;Бига-Комерсиал&quot; ЕООД - 31290 лв., &quot;Европа 1&quot; ООД - 7560 лв., &quot;Елма&quot; ООД - 17150 лв., &quot;Егед-транс-груп&quot; ЕООД - 360 лв., &quot;Транспортна компания лидер&quot; ООД - 1170 лв. и &quot;Виайлет&quot; ООД - 1020 лв. КЗК постанови прекратяване на нарушенията. Решението за прекратяване подлежи на незабавно изпълнение.<br /> <br /> Производството установи, че ответните дружества предлагат от февруари 2011 г. промоционална тарифа за превоз на пътници от точка до точка. Част от тях предлагат фиксирана максимална цена на превоза от 3 лв., а други отстъпка от таксата над 5 лв. - най-често 20%.<br /> <br /> КЗК счита, че определянето на &quot;таван&quot; и отстъпка от крайната цена на превоза противоречат на нормативните изисквания и поставят в неравностойно положение останалите превозвачи на пазара, които стриктно съблюдават правилата за формиране и определяне на цената на таксиметровата услуга.<br /> <br />