Европейският съюз дава повече пари да фермерите в България. Бюджетът ни от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година ще бъде в размер на 2, 338 млрд. евро. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков след редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Министър Димитър Греков изтъкна, че тази сума надхвърля очакваните приблизително 2 млрд. евро. Той каза още, че Съветът се е съгласил максималният процент на европейско съфинансиране за слаборазвити региони, най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море да бъде повишен от 75 % на 85%.<br /> <br /> &bdquo;Това е промяна в положителна насока, от която България би могла да се възползва&rdquo;, коментира той. На срещата министрите финализираха мандата на Съвета за преговори с Европейския парламент и Европейската комисия по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика. <br /> <br /> След продължителен дебат те се съгласиха разпределението по държави-членки на общия бюджет за развитие на селските райони в размер на 84, 936 млрд. евро за следващия програмен период да бъде разписано в приложение към основния регламент.<br /> <br /> Участниците в заседанието отхвърлиха направеното от Европейският парламент предложение за намаляване на процента на съфинансиране от европейския фонд за мерките агроекология, биологично земеделие и Натура 2000 от 75 % на 55 %.<br /> <br /> Министър Греков участва и в среща, организирана по инициатива на Италия, в сектор &bdquo;Тютюн&ldquo;. По време на дискусията министърът подчерта значението на сектора за страната ни. Той изрази разочарованието си заради неудовлетвореното искане на България в рамките на реформата на Общата селскостопанска политика за разширяване на списъка за обвързана подкрепа, в резултат на което няма да можем да подпомагаме чувствителни сектори.<br /> <br /> Участниците в срещата се обединиха около обща декларация, с която призовават Европейската комисия да инициира задълбочена дискусия за бъдещето на този сектор./БЛИЦ<br /> <br />