Изтичащата 2011 година се оказа драматична за пазара на труда у нас и постави големи предизвикателства пред българското общество. Основните страхове на българина са свързани с постоянно спадащите доходи, съкращаването на работните места и липсата на перспектива в тази посока.
Като цяло 2011-а ще се запомни с масовите протести и стачки срещу реформи, които по своята същност са рестриктивни към социални права и привилегии, ползвани от работещите досега.<br /> Някои от най-спорните въпроси в социалната политика през 2011 година бяха за нивото на минималната работна заплата, промените в пенсионната система, ограничаването на социални права (обезщетенията за майчинство, безработица), парите за старост, дефицита в осигурителната система.<br /> <br /> Дебатите по тези въпроси имаха изключително широк обществен отзвук, стигна се до ескалиране на социалното напрежение и масови протести в края на годината.<br /> <br /> През 2011-а безработицата продължи да бъде основен проблем за огромна част от българите. Данните на Агенцията по заетостта показват, че равнището на безработицата през ноември е 10%, което е и най-високата стойност на показателя за цялата година.<br /> <br /> Анализите на бизнеса сочат, че реалната безработица в страната за тази година вече е 18% (включват се нерегистрираните в бюрата по труда и т. нар. обезкуражени), докато миналата година е била 16 процента. Но най-тревожната статистика от тази година остава, че 300 хиляди души са загубили работата си, заради закриването на местата им.<br /> <br /> Притеснителен е и прогнозният среден процент на безработицата, заложен за 2012 г., който е 9,4 на сто, точно колкото беше заложен и тази година. Тревожни са данните и за нивото на безработицата конкретно в частния сектор. От началото на годината беше отчетено плавно и сигурно нарастване на безработните в частните фирми, а в същото време работодателите не са оптимисти за наемането на нови служители и през 2012 г.<br /> <br /> За съжаление те ще намаляват броя на работните места в компаниите си, а почти всеки трети работодател има планове догодина да съкращават още служители. Наред с работните места нивото на заплатите също беше един от най-коментираните сред обществото въпроси.<br /> <br />