Централна кооперативна банка е придобила 18% от капитала на българска медийна компания, известяват в съобщение до борсовите инвеститори собствениците на трезора.
Обект на техния интерес&nbsp;било дружеството &quot;България он ер&quot;, чийто предмет на дейност е създаване и разпространение на радио и телевизионна програма, поддръжка и експлоатация на кабелни телевизионни мрежи, вътрешна и външна търговия. <br /> <br /> Съдружници в капитала на дружеството са М Сат Кейбъл АД, Пенсионно осигурителна компания &quot;Съгласие&quot; АД, пенсионно-осигурителното акционерно дружество &quot;ЦКБ Сила&quot; АД, Пловдивската стокова борса АД, застрахователното дружество &quot;Армеец&quot; АД и ЦКБ, която държи 720 хил. лв. от капитала, сочат данните за медийното дружество, публикувани в&nbsp;Търговския регистър.<br /> <br /> <br />