Икономиката на страната подскочи с 1,6% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2013 г., сочат експресните оценки на Националния статистически институт. Такъв голям ръст на БВП не е имало през последните 11 поредни тримесечия. Наред с това се очертава тенденция за постепенно ускоряване на растежа на икономиката. През последните пет поредни тримесечия ръстът на БВП на годишна база е съответно с 0,4%, 0,9%, 1,2%, 1,2%, а през последното - с 1,6%. Спрямо първото тримесечие на 2014 г. ръстът на БВП е с 0,5%.
Постигнатият резултат на родната икономика ни нарежда някъде по средата сред страните от ЕС, пише &quot;Стандарт&quot;. По-добре от България са се представили страни като Унгария (3,7% годишен ръст), Латвия (+3,5%), Полша (+3,2%), Великобритания (+3,1%) и Люксембург (+3%). Значително по-зле обаче се представят страни като Кипър (спад с 2,5%), Италия (-0,3%), Гърция (-0,2%) и Финландия (-0,1%).<br /> <br /> БВП на страната за второто тримесечие е 19,21 млрд. лв. Като най-голям дял от него формират услугите (61,2%), следвани от индустрията (34%) и аграрния сектор (4,8%). Ръстът на БВП на годишна база се дължи на увеличение в индустриалния сектор и сектора на услугите, съответно с 4,5% и 1%, докато в аграрния сектор има спад с 1,5%. По отношение на крайното потребление на стоки и услуги, растеж има и в индивидуалното, и в колективното потребление, съответно с 1,9% и 0,3%. Износът на годишна база се увеличава с 2,9%, а вносът нараства - с 1%.<br /> <br /> <strong>Доходите падат</strong><br /> <br /> Доходите падат. За периода от април до юни средният месечен доход на човек е 387 лв., сочат данните на НСИ. Този доход е с 0,7% по-малък спрямо същия период на миналата година. Интересното е, че доходите от заплати в семейните бюджети се увеличават. Но домакинствата изкарват по-малко средства извън работната си заплата, намаляват доходите им от пенсии и обезщетения за безработица. Наред с това рязко намалява тегленето на кредити, с които да се запълни семейният бюджет. През второто тримесечие на 2013 г. всяко домакинство е взело заем средно за 65 лв., а през настоящата година взетите кредити са за 18 лв. В резултат домакинствата са свили разходите си през второто тримесечие с 4,4%. Но докато домакинствата свиват разходите си за храна с 3,4% до 290 лв. на месец, сериозно увеличават разходите си за алкохол и цигари - със 7,4% до 36 лв. на месец. Безработицата през второто тримесечие е 11,4%, като на годишна база намалява с 1,5 процентни пункта.<br /> <br /> <strong>Чуждите туристи с ръст от 5,7%</strong><br /> <br /> Чуждестранните туристи у нас не са намалели. Официалната статистика за първите 6 месеца показва ръст от 5,7%. България се движи с малко по-високи ръстове от средния ръст на Европа, който е 4-4,4%. Това заяви Анелия Генова, директор на Дирекция &quot;Маркетинг и реклама&quot; в Министерството на икономиката, пред БНР. Руският пазар се движи със слаб ръст от 4% за първите 6 месеца, допълни тя. Туристите от Западна Европа също се увеличават. Германия е с ръст от 9% и приблизително 200 хиляди туристи. Холандия е с 15% ръст.<br /> <br /> <strong>Чуждите инвестиции паднаха с 23%</strong><br /> <br /> Преките чужди инвестиции в страната за първата половина на годината са 490,7 млн. евро (1,2% от БВП), при 636,4 млн. евро (1,6% от БВП) за същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Намалението на инвестициите е със 145,7 млн. евро, или с 22,9%. Само за месец юни чуждите инвестиции са 91,3 млн. евро. Те са с 49% по-малко от инвестициите през същия месец на миналата година, когато са били 179,5 млн. евро. Инвестициите в дялов капитал за периода януари-юни 2014 г. (преведени/изтеглени вноски на чужди компании във/от капитала на български дружества, както и плащания от/по сделки с недвижими имоти) възлизат на 33,9 млн. евро. Инвестициите в дялов капитал са с 506 млн. евро по-малко (-93%) спрямо същия период на 2013 г. Инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти са 58,1 млн. евро, при 72,3 млн. евро за първата половина на 2013 г. Нетният Друг капитал (промяна в задълженията между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори) е положителен в размер на 354,5 млн. евро, при 27,2 млн. евро за януари-юни 2013 г. Реинвестираната печалба на чуждестранни компании се оценява на 102,2 млн. евро, при 68,7 млн. евро за същия период на 2013 г. По държави, най-големите преки инвестиции са от Холандия (207,4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци са към Германия (-67,8 млн. евро). По отрасли най-големите инвестиции за периода януари-март са в преработваща промишленост (203,3 млн. евро ), операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги (198,1 млн. евро ) и строителство (44,3 млн. евро).<br />