Активността на кредитния пазар се засилва, като запитванията за отпускане на заеми в банките отбелязват ръст от 15%, пише в месечния анализ за септември на консултантската компания КредитЦентър.
Основната новина дойде от банките, които влязоха в промоции, валидни до края на годината и предложиха на клиентите както по-ниски лихви, така и отстъпки при застраховането на имотите, 0% такса при погасяване със собствени средства и други ползи за клиентите. Спадът на лихвите в рамките на преференциалните оферти средно е между 0,2% и 0,8% при евровите и 0,5 и 1 % при левовите вземания. <br /> <br /> Експертите&nbsp;обясняват оптимистичните нагласи на финансиращи организации и потребители с дългия период, който изтече от началото на кризата. В рамките на последната година всички субекти в икономическия живот успяха да проследят отражението на кризата, да измерят ефектите от нея и да стартират работа при новите условия. Към настоящия момент всички страни считат, че пазарът е по-стабилен и по-предвидим. Това кара клиентите да се чувстват по-спокойни в дългосрочен план и дава на банките основание да излязат с нови по-атрактивни предложения. Това не означава, че либерализмът, познат през 2007-ма година се е завърнал &ndash; все още клиентите трябва да отговарят на редица изисквания, за да получат финансиране и трябва да са наясно с това.<br /> <br /> Ръстът от 15% на запитванията доведе до ръст и на обработваните кредити. Пълното отражение на вълната на оптимизъм, допълнително засилена от възможността за договаряне на ниска цена на новозакупеното жилище, ще видим едва в края на годината. Важно е, че за да подкрепят нарастващото търсене, банките дадоха още една възможност за намаляване на стандартните лихви &ndash; все по-голяма част от тях предлагат натрупване на бонуси за ползвани други продукти или услуги в същата банка. Най-често това са разплащателни сметки, превод на работна заплата, депозит, картови сметки и др., които носят на клиента възможност да получи преференциална лихва по ипотечния си кредит. <br /> <br /> През последните месеци финансовите институции стават все по-отворени за индивидуални преговори и предложения, което улеснява и насърчава добрите клиенти да вземат решение за покупка. <br /> <br /> Всичко това доведе до ръст на средния размер на отпуснатите ипотечни кредити и той се възстанови до нива от 32 609 евро. <br /> <br /> Засилването на активността се забелязва най-вече в София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Ямбол, където месеци наред се реализираха единични сделки. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />