По искане на депутати от ГЕРБ днес в Народното събрание бе предоставена информация за задълженията на електрическата компания към доставчици на електроенергия. Според изнесените цифри, в периода от 2009 г. до юни 2013 г. задълженията на НЕК са нараснали с 605 млн.лв., като тази сума не включва допълнителните близо 400 млн.лв., дължими по заема на НЕК към БНП „Париба“ с падеж края на май 2013 г.
В следствие на водената политика в периода на управлението на ГЕРБ се наблюдава тенденция на увеличаване на размера на задълженията на НЕК. Към 31 декември 2011 г. при общ размер на задълженията от 2, 238 млрд.лв., същият се е увеличил с 12,3% и е достигнал 2, 552 млрд.лв.към 31.12.2012 г. <br /> <br /> Задълженията на НЕК към 30.06.2013 г. са 1, 897 млрд.лв. и представляват близо 75% от общия годишен размер на задълженията към 31.12.2012 г., което е показател за липсата на финансова обезпеченост на сключените договори с различни контрагенти от страна на НЕК. В НЕК не е бил създаден и механизъм, по който да се определят приоритетните плащания на задълженията по сключени договори, както и техния размер. <br /> <br /> &bdquo;Именно затова, вместо депутатите от ГЕРБ да задават въпроси относно задлъжнялостта на НЕК към днешна дата, те следва да дадат отговори на въпросите защо НЕК натрупа рекордно ниво на задлъжнялост в периода на тяхното управление и защо са допуснали с действията и бездействията си това да се случи&ldquo;, попита заместник-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов. <br /> <br /> Към днешна дата задълженията на НЕК към контрагентите й са намалели близо 4 пъти спрямо задълженията към юни 2013 г. Трудностите при разплащане на НЕК се дължат основно на неизпълнение на задълженията на крайните снабдители (ЕРП-тата) за заплащане на дължимите суми за ел.енергия, които към април 2014 г. възлизат на близо 350 млн.лв. <br /> <br /> НЕК ЕАД не получава дължимите й суми за електрическа енергия, което от своя страна води до ликвидна криза в дружеството и до невъзможност за ритмично погасяване на задълженията й към производителите на електрическа енергия, което безспорно рефлектира и върху производителите на суровини за ел.енергия, пише още в писмото на министерството. /БЛИЦ <br />