Агенцията за приватизация (АП) избра "Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид" за консултант при продажбата на "Булгартабак холдинг" АД, съобщи ведомството.
&quot;Ситигруп&quot; е водещ консултант в световен мащаб с осъществени над 900 успешни сделки на обща стойност над $4 билиона. Компанията е консултирала някои от най-големите европейски приватизационни проекти, включително в енергийния сектор на Великобритания, Франция, Португалия. Участвала е при реализирането на 6 сделки в областта на тютюневата промишленост за периода 2007-2009 г., включително през 2008 г. е консултирала турското правителство при приватизацията на тютюневия холдинг &quot;Текел&quot;, е посочено в съобщението на АП.<br /> <br /> Конкуренти на &quot;Ситигруп&quot; бяха&nbsp;консорциум &quot;Кей Би Си Секюритийс Н.В - АД &quot;Токушев - съдружници,&nbsp;&quot;Райфайзен инвестмънт&quot; - Камбуров, и&nbsp; &quot;Рънейсънс Секюритис&quot; ООД.<br /> <br /> Според предложението на &quot;Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид&quot; разработката ще бъде изготвена за&nbsp;50 работни дни, а&nbsp;фиксираното възнаграждение за изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка и организиране и поддържане на виртуална информационна зала&nbsp;е 1 018 000 евро.<br /> <br /> Предложен размер на възнаграждение за успех, при успешно сключена сделка за приватизационна продажба на пакет от акции от капитала на дружеството е 1,6 % от покупната цена, платими след приключването на сделката.<br /> <br /> /БЛИЦ<br />