Синът на благоевградския екскмет и настоящ общински съветник Лазар Причкапов - Димитър, бе изхвърлен от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон заради неплатени вноски за професионална квалификация за 3 години, пише в. "Струма".
Причкапов задлъжнял на Министерството на правосъдието с около 1300 лв. за периода 2008-2010 г. включително, става ясно от публикуваната в &ldquo;Държавен вестник&rdquo; Заповед - ЛС-04-248 на министър Маргарита Попова. Съгласно Наредба -3/27 юни 2005 размерът на годишната вноска на синдиците се равнява на 2 минимални заплати и за 2010 г. е изчислена на 480 лв. годишно.<br /> <br /> Димитър Причкапов е адвокат в София и сумата едва ли представлява финансово бреме за него. Въпреки това обаче и независимо че през 2009 и 2010 г. Министерството на правосъдието му пратило 2 покани да заплати доброволно вноските си, той не го направил.<br /> <br /> Според заповедта на министър Попова &ldquo;налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, което съставлява самостоятелно основание за изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 от Търговския закон&rdquo;.<br /> <br /> Процедурно Причкапов може да оспори заповедта на министър Попова пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването й.