Износът на България през 2016 г. е бил с 2,6% по-голям в сравнение с 2015 г., но износът за държави извън Европейския съюз е спаднал с 5,9% и цялостният търговски баланс е отрицателен, съобщиха от Националния статистически институт, предава Independent Balkan News Agency.
Миналата година общата стойност на всички стоки, изнесени от Българи до страни в ЕС и извън него е бил 46 104,9 млн. лева, показват предварителните данни. През декември 2016 г. общият износ е бил 3 975.0 млн. лева, което е 15,1% повече спрямо същия месец през 2015 г. 

Общата стойност на всички стоки внесени в България през 2016 г. е била 51 005,8 млн. лева или с 1,1% по-малко от 2015 г. През декември 2016 г. общият внос в страната се е увеличил с 6,9% спрямо декември месец предходната година. 

Общият външнотърговски баланс е отрицателен за 2016 г. и възлиза на 4 900,9 млн. лева.