Намалението на износа ни на електроенергия към съседните държави към началото на декември е с 21% по-малко в сравнение с миналата година, каза Иван Йотов от компанията “Електроенергиен системен регулатор”.
Според него това се дължи на лошата икономическа ситуация в съседната държава. Гърците понякога не са плащали доставките редовно, от компанията признаха, че имат и три месеца забавяне на плащанията .<br /> <br /> Към началото на декември сме изнесли 7.7 милиона киловатчаса електроенергия, докато към същия период миналата година износът ни е бил 9.9 милиона киловатчаса. Прогнозата за 2013 година е износът да е над нивата от тази година, като добрият за нас вариант е той да достигне 10 милиона киловатчаса.<br /> <br /> От 1 юли до сега няма включен нито един нов доставчик на електроенергия от ВЕИ, каза още шефът на фирмата &ldquo;ЕСР&rdquo;. Според него има само довършване на вече започнати проекти, което говори за ефективността на предпиретите от ДКЕВР мерки. /БЛИЦ<br />