Износът на стоки за януари бележи ръст от 13,1% спрямо януари 2009 г., съобщават от финансовото министерство. По предварителни данни на НСИ българският бизнес е изнесъл стоки за близо 1,8 млрд. лв.
Над половината от този износ - 52,9%, е насочен към трети страни. Все още обаче продължава спадът през януари в износа към ЕС.<br /> <br /> Най-голям дял от износа заемат минералните горива и масла, които бележат ръст от 58% спрямо януари 2009 г.<br /> <br /> Следват суровините с ръст от 56%, машини и оборудване с ръст от 32%, разнообразни готови продукти с ръст от 17% и алкохол и тютюневи изделия, които бележат ръст от 10%.<br /> <br /> Регистрирн е спад от 55% в износа на животински и растителни масла, при живите животни спадът е от 21%, а при химичните вещества спадът е от 1% на годишна основа.<br /> <br /> Тези данни са доказателство за успешната политика на правителството за подкрепа и растеж на българската икономика.<br /> <br /> Виждаме първите сигнали за излизане от кризата - макар и все още плахи засега, данните показват, че икономиката започва да се съвзема&quot;, коментира вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.<br /> <br />