Министерството на финансите нареди плащане на 1 131 162 978 щатски долара в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2015 година. Това става ясно от съобщение на сайта на ведомството.
В сумата са включени главница в размер 1 086 351 000 щатски долара, както и последният дължим лихвен купон в размер на 44 811 978 щатски долара. Плащането се извърши с вальор 14.01.2015 г. по обменен курс на БНБ USD/BGN за 14.01.2015 г. - 1,661. Проста аритметика показва, че ако плащането бе станало на 30 юни 2014 година, бюджетът щеше да си спести 258 милиона лева.<br /> <br /> Погасените днес облигации са издадени от правителството на Симеон Сакскобургготски през април и октомври 2002 година и при издаването им валутният курс е бил съответно2.23 лева за долар и 1.99 лева за долар. Тогава министър на финансите и архитект на външните ни задължения бе Милен&nbsp;Велчев.<br /> <br /> Средствата за погасяване на падежиращата се емисия са набрани по време на успешно пласираната на международните финансови пазари десетгодишна еврооблигация с купон от 2,95%, което е с 5,30 процентни пункта по-ниско от купона на емисията облигации с падеж 15 януари 2015 година. <br /> <br /> По този начин на държавния бюджет ще бъдат спестявани около 95,6 млн. лв. лихвени разходи годишно, както и ще се минимизира негативното влияние на валутния риск от щатския долар. <br /> <br /> С извършване на плащането държавният дълг на България ще се редуцира с около 919,6 млн. евро от близо 11,4 млрд. евро до 10,5 млрд. евро. Това представлява спад в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт над два процентни пункта, като визираното съотношение в следствие на погашението ще се редуцира от 27,0% на 24,8% на сто, а относителният дял на държавния дълг в щатски долари ще спадне до 0,5% в общия обем на дълга. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />