Негативната медийна кампания, която се води срещу “Булгартабак” от фамилия Прокопиеви и медийната им група “Капитал” през последните няколко години, изразяваща се в над 1000 публикации с негативен характер, доведе до рязко намаляване на поръчките към компанията, както и до възникване на сериозен репутационен риск. В резултат на това “Булгартабак” взе решение да преустанови производството и продажбите на продукцията си за регион Близък Изток считано от 1 април 2016 година.
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&ldquo;Булгартабак&rdquo; е осъществявал износа си в съответствие с всички изисквания на митническото и търговско законодателство, което се доказва и от множеството митнически и данъчни ревизии, направени на компанията през последните години. Булгартабак не е променял дистрибуторите си в Близък Изток, които оперират в региона над 10 години т.е. те са наследени от периода, в който компанията е била държавна собственост. Извършените процедури и направената комуникация, включително от реномирани международни консултанти по времето на приватизацията на &ldquo;Булгартабак&rdquo; през 2011 година, не са костантирали никакви нарушения в търговската дейност на дружеството.</span><span style="font-family: Arial; font-size: 5pt; text-indent: 35.4pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Въпреки това и с оглед на чувствителната ситуация в Близък Изток &ldquo;Булгартабак&rdquo; спира износа си за региона за да предоврати въвличането на компанията в изкуствено създадени репутационни проблеми, които могат да доведат до нейното цялостно унищожаване.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size:5.0pt;font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">През последните 5 години ние увеличихме работните места от 2034 на над 5100, изпълнихме следприватизационните си ангажименти на 100% като изкупихме над 25 000 тона български тютюни на стойност над 105 млн. лева, увеличихме експортните си постъпления с близо 50% и запазихме голяма част от социалните придобивки на служителите си. Нивата на заплащане в &ldquo;Булгартабак&rdquo; останаха едни от най-високите за страната.</span><span style="font-family: Arial; font-size: 5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><b><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Ефектът от няколкогодишната злонамерена кампания на кръга &ldquo;Капитал&rdquo; ще е загуба на близо 400 работни места в &bdquo;София БТ&ldquo; АД и &bdquo;Булгартабак Холдинг&ldquo; АД, което представлява 8 % от работещите в Групата &ldquo;Булгартабак&rdquo; и свързаните с нея предприятия, сериозни щети за бизнеса ни, намалени експортни постъпления, загуба на данъчни приходи за държавата и редуциране на 80 % от програмата ни за изкупуване на български тютюни&nbsp; през следващия период, което ще засегне десетки хиляди български семейства.</span></b><span style="font-family: Arial; font-size: 5pt; text-indent: 35.4pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Използваме случая и да благодарим на нашите служители за високия професионализъм, който показаха през последните години, че и българските компании също могат да просперират на международните пазари.&nbsp; Ние изпълнявахме коректно нашата амбициозна програма, но поради външни за компанията причини се налага да реализираме тези непопулярни мерки. Искаме да подчертаем, че ще спазим договорените условия и ще изплатим съответните обезщетения, чийто размер надхвърля средният за страната.</span><span style="font-family: Arial; font-size: 5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Булгартабак е поредната българска компания, която е увредена от кръга &ldquo;Капитал&rdquo; в безпрецедентна кампания, продължила няколко години.</span><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">В същото време фамилия Прокопиеви и претендиращите за обективност журналисти от кръга &ldquo;Капитал&rdquo; не са обяснили за грабителското придобиване на предприята &ldquo;Каолин&rdquo; и &ldquo;Дамяница&rdquo;, за стотиците милиони неплатени банкови кредити в следствие на неуспешните им бизнес начинания, за десетките разбити съдби на живущите в град Меричлери и отровената природа, за ограбването на милионите български потребители с така наречената зелена енергия посредством фотоволтаичните си паркове и така нататък...</span><span style="font-family: Arial; font-size: 5pt; text-indent: 35.4pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><b><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Въпреки щетите, които понасяме ние ще продължим развитието на компанията и ще продължим да осигуряваме работни места и сериозни постъпления в бюджета на страната. Но е крайно време държавата да се намеси и да спре подобни безчинства, защото кръга &ldquo;Капитал&rdquo; доказано руши българската икономика, а без български бизнес не може да има&nbsp; просперитет и развитие на държавата ни.<o:p></o:p></span></b></p>