Бюрата по труда в цялата страна приемат документи на кандидати за работа в Германия по условията на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания, подписана на 04.02.1992 г., съобщиха от Агенцията по заетостта.
Офертите на Централата за чуждестранно и специализирано посредничество (ЦЧСП) – гр. Бон са за български граждани до 40 години за: готвачи, келнери, хотелиери (за сервиране на закуска, почистване на стаи, обслужване и др.), администратори/нощни портиери, специалисти в системната гастрономия (предимно за Mc Donald’s ресторанти в Южна Германия), медицински сестри (за поликлиники, социални служби и домове, старчески домове и др.), селскостопански специалисти (растениевъди, агрономии, градинари, горски работници, механици на селскостопански машини), занаятчии (зидари, бетонджии, арматурчици, бояджии, шлосери, заварчици, стругари и др.), месари и продавачи.
За всички специалности се изисква завършено професионално образование и познания по немски език, свързани с професията.

Българите ще работят 1 година с възможност за продължение за 6 месеца. Местоработата им ще е предимно в западната част на Германия. Туристическите кадри се търсат за семейни предприятия (малки и средни хотели и ресторанти), както и за големи хотелски вериги; селскостопанските специалисти – за фамилни и малки частни стопанства; занаятчиите – за семейни и средни предприятия, и концерни; месарите – за големи и средни комбинати; продавачи - за средна големина обекти.
Крайният срок за подаване на документи е 19.09.2008 г.
Желаещите да работят в Германия, трябва да подадат в бюрото по труда по местоживеене два комплекта от следните документи:
- формуляр за кандидатстване на немски език (Приложение №1);
- автобиография на немски език (Приложение № 2);
- нотариално заверено копие от диплома за завършено професионално образование, с приложен превод на немски език, извършен от заклет преводач;
- нотариално заверено копие на документ за допълнителна професионална квалификация/специализация или курс (при наличие на такива), с приложен превод на немски език, извършен от заклет преводач;
- нотариално заверено копие на трудова/осигурителна книжка или образец УП-30 с отразен трудов стаж по професията/специалността, с приложен превод на немски език, извършен от заклет преводач;
- копие на 1 и 2 страница на международен паспорт с личните данни. /БЛИЦ