Държавата има достатъчно пари да се справи с нарастващата безработица, която ще е предизвикана от световната финансова криза, смята бившият социален министър и настоящ депутат от НДСВ Христина Христова. Майсторлъкът обаче ще бъде в управлението на парите и отговорността е на изпълнителна власт, каза тя в интервю за Агенция БЛИЦ.
- Госпожо Христова, вече се забелязва лек ръст на безработицата в страната, смятате ли, че държавата може да се справи с проблема?

В бюджета за следващата година са предвидени 190 млн. лв. за активни мерки за пазара на труда. Заедно с парите от еврофондовете държавата разполага с 452 млн. лв. за безработни. Това са настаняване на работа, професионална квалификация и преквалификация, за път, за стимулиране на работодатели да наемат хора с увреждания. Оттук нататък майсторлъкът ще бъде в управлението. Явно е, че се намираме в много динамична ситуация и сме изправени пред много неизвестни. Доколкото знам тези 190 млн. лв. стигат за 108 хиляди безработни за активни мерки на пазара на труда – временна заетост, професионална квалификация.

- Кои ще са първите засегнати от кризата и какво трябва да се направи за тях?

Сигурна съм, че трябва да има специална програма за тези, които сега, в текущ порядък, ще бъдат освободени. Това ще са може би една част от работниците в “Кремиковци”, заетите в строителството, селското стопанство, туризма. Освен това трябва да се погрижим и за българите, които отидоха на работа зад граница. След като вече каним наши емигранти от Испания, от Гърция, а те ще се върнат не защото ги каним, а защото тези държави са засегнати от кризата и първите които ще загубят работните си места ще са чужденците. Трябва да направим нещо за тях. Нужно е да имат глътка въздух чрез временна заетост.

- По какъв друг начин ще се справите с проблема?

В бюджета има сериозен пакет за инвестиции в инфраструктурата – 5 млрд. лв. с резерв от 400 млн. лв. Това ще създаде трайни и сериозни работни места. Става въпрос за АЕЦ “Белене”, за Дунав мост, пътища и други големи инфраструктурни проекти, които да създадат истинско производство за българските фирми.

- Достатъчен ли е административния капацитет на отговорните институции да се справи с нарастващата безработица? 

При добро управление имаме ресурс в бюджета да посрещнем предизвикателствата. Капацитетът е напълно достатъчен, има и експерти, но първо трябва политически да се каже какво ще се прави и след това експертите ще подготвят програми.

- Ще продължите ли да настоявате преди окончателно да се приеме бюджета за следващата година, в него да залегнат вашите предложения за майчинството?

Нашите аргументи са силни и мисля, че по време на дебата между двете четения на бюджета, може да се постигне успех. По бюджета се виждат приоритетите на една държава. Разбирам трудното положение на хората от третата възраст, но трябва да не допускаме младите хора след време да са в тяхната ситуация и заради това отсега трябва да мислим за тях.

- Разполагате ли с разчети за финансовата реализация на предложенията си? 

Около 48 млн. лв. ще струва идеята ни осигурените и работещи майки да получават 90 процента от заплата си една година. Тези пари са на хората, защото това са техните осигуровки. Демографското положение в страната е критично, а тези жени ще работят още 40 години и ще внасят осигуровки. Другият аргумент е, че на девет месеца няма къде да дадат детето за отглеждане, нямаме такива обществени услуги.

- Настоявахте и за по-голямо обезщетение за близнаци, ще продължите ли да го правите?

Категорично да, защото едновременно родените деца са около 700 на година. Явно е, че обезщетението за майчинство трябва да е различно от обичайното, защото се гледат две деца. Нека да е поне с половина повече от това на другите майки, а 2 млн. лв. за близнаците. В крайна сметка става въпрос за пари от фонд "Общо заболяване и майчинство", а тази година той е завършил с излишък от 38 млн. лв.

Интервю на Камелия Цветанова, БЛИЦ