От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) категорично се възпротивиха на Проекта за Закон за бюджета за 2010 г. и алармираха, че ако не бъдат взети конкретни мерки, то броят на безработните у нас до края на следващата година ще нарасне до 750 000 души.
&quot;Проектобюджетът е изготвен в условията на световна финансова и икономическа криза, с тази особеност, че докато в много държави кризата постепенно отшумява, то в България нейното проявление се задълбочава. През 2009 г. се очаква българската икономика да се свие с 6.3 %, а през 2010 г. с още 2 на сто. Общо, през бюджета през 2010 г. ще се разпределят 41.6 % от БВП, но след приспадане на постъпленията от ЕС, процентът е 38.4 %. Тенденцията е, същият да спадне до 36.2 % през 2012 г. В близките три години се залага на политика на поддържане на балансирани бюджети /нулеви бюджетни дефицити/. Прогнозната инфлация за следващата година е 2.2 %. Същата, през следващите години няма да надхвърли 3.5 %&quot;, се казва в официалното становище на КНСБ, публикувано на официалния сайт на конфедерацията. <br /> <br /> &quot;При определения бюджет за активни мерки на пазара на труда за 2010 г. страната ни ще се върне на нивото на безработица от 2003 г., когато над 550 000 лица бяха регистрирани в бюрата по труда, което фактически означава повече от двойно увеличение на безработицата спрямо 2009 г. и достигане на равнища от 15-16 %. Ако към регистрираните безработни добавим и растящия брой обезкуражени лица, то съвсем реален е риска към края на следващата година да има над 750 000 безработни лица. Такъв негативен сценарии сериозно ще увеличи дефицита на Фонд &bdquo;Безработица&rdquo; и допълнително ще натовари системата за социално подпомагане, за което не са предвидени бюджетни средства&quot;, се посочва пък в едно от заключенията на становището.<br /> <br /> Общо за функция &bdquo;Социално осигуряване, подпомагане и грижи&rdquo; през 2010 г. с проекта се планират 9 716,1 млн.лв. или общо 37,3 на сто от общите разходи. По сравнение с плана за настоящата година данните показват нарастване с 4,7 пункта в относително и от почти 515 млн.лв. в реално изражение. В резултат на това увеличение обаче не се постига нито стабилизиране, нито повишаване на качеството на социалната защита в двете големи социални системи &ndash; ДОО и социалното подпомагане. <br /> <br /> КНСБ констатира, че макар и завишени социалните разходи в Бюджет`2010 няма да гарантират в необходимата степен законовите права на осигурените лица и на социално слабите и уязвими групи. Конфедерацията апелира в европейската година за борба с бедността независимо от финансовите трудности заради кризата, дори с цената на малък и контролиран бюджетен дефицит, Правителството да преразгледа и завиши бюджета за социални разходи.<br /> <br /> КНСБ не приема Проекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г. и проекта за бюджет на Министерство на здравеопазването за 2010 г., определя ги като пагубни за системата на здравеопазване и настоява в най-лошия вариант да бъдат осигурени бюджетни средства поне колкото са на ревизирания бюджет за 2009 г.<br /> <br /> <a href="https://84.242.167.9/knsb/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=970&amp;Itemid=1">Цялото становище и анализ на КНСБ може да прочетете ТУК.</a><br /> <br /> /БЛИЦ<br /> <br /> <br />