Държавната комисия по хазарта спечели дело срещу мобилния оператор "Глобул" след като днес съдът реши, че „Големият кеш" безспорно е хазартна игра.
Това е първото спечелено дело от комисията срещу мобилен оператор, организирал хазартна игра с познаване на факти и събития чрез изпращане на sms-и, съобщиха от пресслужбата на институцията.<br /> <br /> През 2010 г. председателят на Държавната комисия по хазарта е наложил глоба от 50 000 лв. на &bdquo;Космо България Мобайл&quot; ЕАД (Глобул) заради организиране и провеждане без разрешение на хазартната игра &bdquo;Големият кеш&quot;<br /> <br /> Административният съд в София днес е потвърдил изцяло като правилно и законосъобразно това наказателно постановление. Съдът категорично и окончателно е приел играта &bdquo;Големият кеш&quot; за хазартна, а организирането и провеждането й без предварително издадено разрешение от ДКХ - за незаконно.<br /> <br /> По време на проверката инспекторите на Комисията по хазарта са установили, че общият брой получени СМС-и по време на играта е 14 644 498. Абонатите на трите мобилни оператора са платили общо 17 573 397 лв. с ДДС за изпращане на тези sms-и.<br /> <br /> 10 762 376,22 лв. без ДДС е общата сума, събрана от трите мобилни оператора. Това е данъчната основа за облагане с окончателен данък по чл. 237 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Данъчната ставка по чл. 238 от ЗКПО до 01.01.2010 г. е била в размер на 12%.<br /> <br /> В случая дължимият данък по ЗКПО е 1 291 485,15 лв. <br /> <br />