Тютюнопроизводители от Булгартабак, Филип Морис България, Бритиш Американ Табако България, Джапан Табако Интернешънъл България и Импириъл Табако България се срещнаха на кръгла маса с министъра на финансите, Симеон Дянков и директора на Агенция „Митници“, Ваньо Танов, за да представят резултатите от последното проучване на потреблението на цигари, които не са предназначени за местния пазар, показващ спад до 22% в България.
Резултатите от пазарното проучване на тютюневата индустрия, проведено в 26 български града за периода май-юни 2011 г., констатират следното. Нивото на потреблението на цигари, които не са предназначени за местния пазар, спада от 34% на 22% в сравнение със същия период на миналата година, но остава сред най-високите нива в страните от ЕС. Потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар, достига изключително високи нива в Хасково (59%), Свиленград (45%) и Стара Загора (42%), и варира между 31% и 42% в Перник, Пазарджик, Плевен и Кюстендил.<br /> <br /> Представителите на тютюневата индустрия изказаха своята положителна оценка за усилията на българското правителство в борбата срещу контрабандната търговия с цигари. <br /> <br /> Представителите на компаниите подчертаха, че дългосрочната стабилност на акциза, както и строгото прилагане на действащото законодателство за борба с незаконната търговия с цигари са от ключово значение за ограничаване на сериозния проблем с тяхната контрабанда.<br /> <br /> През 2012 влизат в сила разследващите функции на митническите инспектори в създаването на 6 мобилни групи на 24-часов режим на работа и монтирането на нови скенери, което ще обезпечат ресурсно контрола по граничните ни пунктове в борбата на Агенция &bdquo;Митници&rdquo; срещу контрабандата на цигари. <br /> <br />