Министерството на транспорта ще възложи на външен консултант изработването на анализ за летищата в Горна Оряховица и Пловдив, за да се прегледат възможностите за концесионирането им. Това каза министърът на транспорта Кристиан Кръстев.
"Предвижданията на Министерството на транспорта са насочени към преразглеждане на възможностите за предоставяне на концесия на летище Горна Оряховица и предоставяне на концесия на цялото летище Пловдив", каза министърът.