1000 служители на ТЕЦ - Бобов дол, собственост на бизнесмена Христо Ковачки, са застрашени да останат без работа до два месеца. От началото на тази година в централата работи само един от трите енергоблока, което е довело до драстичен спад в работата на миньори и енергетици. Единственото спасение за ТЕЦ-а и работещите в него е изграждане на сероочистваща инсталация съгласно европейските изисквания.
До края на 2008 година всички топлоелектрически централи в ЕС трябваше да въведат сероочистващи инсталации. В ТЕЦ - Бобов дол обаче такава до момента няма, затова поетапно 3-те енергоблока на дружеството се извеждат от експлоатация. Миналата година ТЕЦ &ndash; Бобов дол е оползотворил около 3 млн. тона въглища. &bdquo;Тази година ще бъдат наполовина. Това означава съответно намаляване производството на всичко по веригата, със съответните последствия за хората&rdquo;, каза Георги Михалков, главен енергетик на ТЕЦ - Бобов дол.<br /> <br /> Част от работещите в спрения енергоблок засега са в неплатен отпуск до пролетта. Останалите вече търсят препитание другаде.<br /> <br /> Преди месеци подобен проблем имаше и с дружество &bdquo;Брикел&rdquo; в Гълъбово, отново собственост на енергийния бос Христо Ковачки. След неколкократни отсрочки и протести на работници миналата пролет държавата затвори фабриката, която бълваше отрови в атмосферата. <br /> <br /> След като 3 месеца предприятието беше затворено, все пак Христо Ковачки беше принуден да изгради сероочистваща инсталация и работниците в Гълъбово се върнаха на работа.<br /> <br />