Старите членки на ЕС все по-упорито натискат за въвеждане на единна данъчна ставка в рамките на съюза. Това означава, че България трябва също да вдигне данъците, предупреди вчера Лалко Дулевски, шеф на Икономическия и социален съвет (ИСС). По думите му това било записано Акта за изграждане на единен европейски пазар, пуснат за съгласуване до юни.
Ирландия будела явно възмущение с нейния корпоративен данък от 12%. Българските 10% все още не били директно атакувани, но недоволството набирало инерция.<br /> <br /> Правителството трябва категорично да защити националния интерес, защото ако склоним на единна данъчна ставка, значи да загубил единственото си предимство пред инвеститорите, изтъкна Дулевски. В резолюция работодателите, синдикатите и гражданските организации в ИСС твърдят, че може да се мисли за единна данъчна основа, но не и за еднаква ставка. Приеме ли се Актът за единния европазар, той става задължителен и при нарушение ще плащаме глоби.<br /> <br /> Тецовете, електропреносните дружества, водните концесионери, другите доставчици на услуги от обществен интерес, както и монополистите ще бъдат задължени да дават публична информация за състоянието си на гражданите. Вариантът е да се отчитат веднъж на 3 месеца, с което да обясняват на хората има ли нужда да се вдигат цените и с колко. Аналогично банките трябвало да посочват ясно лихвите на клиентите си.<br /> <br />