Кредитите за почти всички икономически сектори отбелязват ръст през последното тримесечие на 2011 г., показват данните на БНБ.. Изключение са дейностите, свързани с недвижими имоти, транспорта, складирането и пощенските услуги.
Най-активно кредитираните сектори в края на изтеклата година са преработващата промишленост, енергийния сектор, научните изследвания. Кредитите за компаниите, занимаващи се с консултантски услуги в различни области, за едно тримесечие са се увеличили със 151,7 млн. лв. до 1,7 млрд. лв., за преработващата промишленост със 139,6 млн. лв. до 6,6 млрд. лв. и за енергийния сектор &ndash; със 116,1 млн. лв. до близо 1,1 млрд. лв.<br /> <br /> Обявените от централната банка данни са предварителни и е възможно да бъдат ревизирани през следващото тримесечие.<br /> <br /> В края на годината общо обемът на кредитите за корпоративния сектор достига 33,5 млрд. лв., като за една година се увеличават с 1,8 млрд. лв. или близо 6%.<br /> <br />