Поради липса на суровини и с цел недопускане на аварийни ситуации днес ръководството на „Кремиковци” АД пристъпи към поетапно извеждане от експлоатация на Доменни пещи N 1 и N 3 и на Коксохимичните батерии, съобщиха от металургичния комбинат.
Оперативни щабове са назначени да подготвят и ръководят спирането на металургичните агрегати в съответствие с утвърдените оперативни планове. Осигурени са необходимите количества суровини за  безопасното извеждане на инсталациите от експлоатация.  /БЛИЦ