В резултат на едностранното решение за прекратяване на споразумението за работа на ишлеме от страна на „Ворскла Стийл България” доставките на суровини към комбината са редуцирани под безопасния минимум, съобщи ръководството на „Кремиковци” АД.
От страната, предприела едностранно прекратяване на споразумението, не бе предоставен междинен период, в който да бъдат договорени нужните доставки. Ръководството е взело решение да пристъпи към подготовка за поетапно извеждане от експлоатация на Доменни пещи N 1 и N3 и на коксохимичните батерии, в случай, че не бъдат осигурени необходимите количества доставки.
Прави се всичко възможно да бъдат своевременно доставени желязорудни суровини от други доставчици. Нужното количество коксуващи въглища се очаква да бъде получено днес. Към настоящия момент това ще предотврати необходимостта от аварийно спиране на агрегатите. За организирането на подготовката и ръководството на безопасното спиране на металургичните агрегати са назначени оперативни щабове и са утвърдени съответните оперативни планове за това. Ръководството на комбината е уведомило държавните органи за предстоящите технологични пренастройки и мотивите за осъществяването им. /БЛИЦ