Много от храните у нас съдържат ГМО без това да е отбелязано на опаковките им, пише "Репортер". Причината е, че търговците - производители и вносители не спазват българското законодателство, според което ГМО трябва да се обозначава с големи букви на етикета, а при съдържание над допустимото количество - да се изписва на поне 25% от него.
Досега не е имало случай, при който стока с ГМО да е била заловена и преетикетирана в съответствие със Закона за храните, твърдят от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. <br /> <br /> Въпреки че изискването за обозначение на ГМО беше заложено в законодателството ни още през 2010 г., то и до днес не е отразено в наредбата за етикетиране към Закона за храните. Към нея се придържат търговците, което е вратичка, позволяваща им да нарушават изискванията, обясни Борислав Сандов от Коалиция &quot;България свободна от ГМО&quot;. <br /> <br /> Според БАБХ законът е по-висшестоящ от наредбата и няма нужда текстове от двете да се преповтарят. Агенцията обаче не взима проби от всички партиди вносни храни, тъй като било невъзможно. <br /> <br /> Храните се изследват чрез оценка на риска. Така при наличие на големи количества ГМО, открити в ориз от Китай, за в бъдеще партиди от азиатската страна се следят стриктно. Това не важи за стоките от ЕС например, защото се предполага, че би трябвало, ако съдържат ГМО, то да е обозначено по съответния начин. <br /> <br />