Комисията за защита на потребителите обяви, че над 1035 жалби срещу операторите са постъпили в комисията за 6 месеца и с това секторът излиза на второ място по оплаквания от потребители - по-напред дори от монополистите.<br /> Това стана ясно на среща на представители на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и представители на трите мобилни оператори.<br /> <br /> В КРС пък са постъпили 12 жалби от абонати на мобилния оператор - М-Тел заради несвоевременно получаване на фактури. КРС извършва проверки в двумесечния законосъобразен срок по всяка една жалба. При установяване на нарушение от страна на предприятието, регулаторът ще ангажира административнонаказателна отговорност на М-Тел, съобразно своята компетентност, съобщиха от КРС. Под 1% от общия брой фактури, които трябваше да бъдат издадени през 2010 година, са задържани към момента, признаха от М-Тел. /БЛИЦ