Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция, равняваща се на процент от нетните приходи от продажбите за 2012 г., на представителството на Коника Минолта в България - Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД, за увреждане на доброто име и интересите на конкуренти и предлаганите от тях стоки и услуги чрез разпространение на неверни сведения и факти в изопачен вид. Производството е образувано във връзка с жалба на конкурентната фирма Райс ЕООД.
През 2011 г. Коника Минолта Бизнес Солюшънс България отправя предложение за придобиване на Райс, но преговорите завършват без резултат през април 2012. Няколко месеца по-късно - на 18. октомври 2012 г. Коника Минолта изпраща предизвестие за прекратяване на договора на Райс за оторизиран партньор до всички офиси на компанията в страната и на всички общи електронни адреси, обявени на сайта на Райс.<br /> <br /> В предизвестието се посочва като единствена причина за прекратяване на договора оповестяването на: &bdquo;информация, публикувана на 11 октомври 2012 на електронната страница на Райс ЕООД и оповестена на електроннта страница на основен конкурент на Kоника Минолта &ndash; &ldquo;Ксерокс&rdquo; България &bdquo;от началото на октомври компанията стана част от партньорската общност на &ldquo;Ксерокс България&rdquo;.<br /> <br /> В предизвестнието управителят на Коника Минолта Елена Дречева допълва, че с това действие &bdquo;Райс ЕООД нарушава етични и бизнес правила, забраната да се представя пред трети лица по друг начин освен като оторизиран партньор на Koника&rdquo;.<br /> <br /> От фактите, изложени в преписката на КЗК, обаче става ясно, че веднага след връчване на предизвестието Коника Минолта България започва организирана кампания за увреждане на доброто име и интересите на Райс, както и доверието в предлаганите от дружеството стоки и услуги. <br /> <br /> В организираната масирана кампания срещу Райс, служители на Коника Минолта влизат в контакт с много от клиентите на Райс, разполагайки с предоставената информация за тях в рамките на съществуващите до този момент търговски отношения между двете компании.<br /> <br /> В отговорите си до КЗК компаниите, клиенти на Райс, посочват, че представителите на Коника Минолта Бизнес Солюшънс България, са ги информирали, че във връзка с промяната на търговските отношения между двете компании, Райс няма да може да ги снабдява с оригинални консумативи и части, в резултат на което качеството на обслужването ще падне и Райс няма да могат да изпълняват договорните си задължения в бъдеще. <br /> <br /> Голяма част от клиентите посочват и мотива за срещите: привличането им като директни клиенти на Коника Минолта Бизнес Солюшънс. По време на срещите са отправяни и въпроси за цените, на които Райс предлага своите услуги, както и предложения за минаване на сервиз към Коника Минолта Бизнес Солюшънс. Това определя и позицията на КЗК по казуса. /БЛИЦ<br />