Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство за установяване на евентуални нарушения от страна на енергийни предприятия по отношение на процедурата и условията по смяна на доставчика на ток. Проверката още тече и засега няма резултати, съобщиха от КЗК.
Анализира се целият сектор по веригата на движение на тока. До момента е установена липса на ефективната конкуренция на пазара за производство на ток. Основните причини са в наличието на квотен принцип и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена от много производители, както и високата концентрация на пазарна сила в рамките на Българския енергиен холдинг. <br /> <br /> Препоръките на КЗК за по-голяма конкуренция включват допълнителни усилия за развитие на безпрепятствен и равнопоставен достъп и присъединяване до преносните и разпределителните мрежи, за което е необходимо по-ефективно отделяне на дейностите по производство и доставка от преноса и разпределението на ток.<br /> <br /> Освен това са отчетени и проблеми с развитието на търговията по свободно договорени цени и упражняването на правото на всеки потребител свободно да избира доставчик на електрическа енергия. Това са и основните предпоставки за постигане на пълно либерализиране на пазара, отчита анализът. Друга сериозна пречка пред отварянето на пазара е липсата на енергийна борса. /БЛИЦ<br /> &nbsp;