Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че е извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на "Майкрософт България" ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 2 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 г., равняваща се на 187 000 лв. Това става ясно от официално съобщение на страницата на регулатора.
Производството е образувано по искане на &quot;БиЕмДжи&quot; ООД, дистрибутор на софтуер за България с изградена дилърска мрежа на територията на цялата страна.<br /> <br /> Проучването на КЗК установи, че &quot;Майкрософт България&quot; е публикувало съобщение, което е създало погрешна представа у адресатите, че молителят не би могъл вече да изпълнява извършваните до момента от него услуги, свързани с предлагане на продуктите на &quot;Майкрософт&quot;.<br /> <br /> От установените факти по преписката се вижда, че &bdquo;Майкрософт България&rdquo; наистина преустановява търговските си отношения с &quot;БиЕмДжи&quot;, изразяващи се в сключване на дистрибуторски договори за лицензионните програми от вида Volume Licensing и за ОЕМ партньор. <br /> <br /> От друга страна, наличието на прекратени договорни отношения между страните не води до отнемане правото на &quot;БиЕмДжи&quot; ООД да предлага продукти с лицензи от вида Volume Licensing. <br /> <br /> Напротив, дружеството може да придобива продукти с този лиценз от всеки оторизиран дистрибутор на &quot;Майкрософт&quot; за лицензионните програми от вид Volume Licensing - факт, който ответното дружество не отрича.<br /> <br /> В резултат на възникналото заблуждение от страна на част от клиентите на молителя (&quot;Каниско&quot; ЕООД,&quot;АСТ София&quot; ЕООД и &quot;МикроМега&quot; ООД) са предприети действия по изпращане на писма,с които дружествата изрично посочват, че преустановяват търговските си отношения с &quot;БиЕмДжи&quot; ООД.<br /> <br /> КЗК счита, че поведението на ответника е недобросъвестно и е породило конкретни неблагоприятни правни последици за искателя като едностранно прекратяване на договори с някои от неговите клиенти, част от които (&quot;МикроМега&quot; ООД) са имали дългогодишни търговски отношения с &quot;БиЕмДжи&quot; ООД. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />