Комисията за защита на конкуренцията наложи 200 хил. лв. санкция на „НОЛА 7” ЕООД, 80 хил. лв. на СД „ЛЮТО – Георгиев и сие”, 60 хил. лв. на ЕТ „ВЕБАКОМ – Едуард Тодоров” и 5 хил. лв. на сдружението „Национална асоциация СПА и уелнес центрове”, съобщиха от там. Антимонополният орган ги е засякъл да взимат решения за съгласувано определяне на цени и търговски условия, да разпределят пазари чрез бойкотиране на клиенти и манипулиране на търгове.
Участниците в картела са предоставили възможност на сдружението да упражнява контрол по изпълнението на тези антиконкурентни решения и уговорки, включително и чрез събиране и обмен на „чувствителна информация” за предприятия - длъжници, некоректни платци и др.
Производството е образувано по молба на „Спа Дизайн” ООД, гр. Бургас, което проектира, изгражда, оборудва и облицова СПА центрове.
„НОЛА 7” ЕООД, ЕТ „ВЕБАКОМ – Едуард Тодоров” и СД „ЛЮТО-Георгиев и сие” са конкуренти на молителя на пазара за изграждане и поддръжка на съоръжения за воден отдих.
Проучването на КЗК е установило, че предприятията са имали серия от срещи под формата на заседания на УС на сдружението, в което членуват. В периода февруари 2002 г. – юни 2008 г. фирмите са извършвали антиконкурентно съгласуване на стопанското си поведение под различни форми, създали са и са прилагали механизъм за антиконкурентно сътрудничество чрез система от етични правила,

КЗК счита, че подобно поведение цели ограничаване или нарушаване на конкуренцията и противоречи на чл. 9, ал. 1 от ЗЗК (отм). Обмяната на „чувствителна информация” между участниците в споразумението нарушава свободната стопанска инициатива и независимото пазарно поведение, което е основна предпоставка за разгръщане на ефективна конкуренция на съответния пазар.
Споразуменията между предприятия, както и решенията на сдружения на предприятия, които имат за предмет пряко или косвено фиксиране на цени или на други търговски условия, представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренцията и водят до най-сериозните увреждания на пазара. При определяне на имуществената санкция КЗК е взела предвид също и продължителния период на нарушенията. /БЛИЦ