Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятията „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, „Коловаг” ЕООД и „Интерком” ЕООД, която ще се осъществи чрез създаването на съвместно предприятие - „БДЖ-Булвагон” АД, гр. Дряново, съобщиха от комисията.
Концентрацията ще засегне пазара на производство, ремонт и рециклиране на товарни и пътнически железопътни вагони.
Главната цел на създаването на съвместното предприятие е засилване на контрола при изработването и ремонта на пътнически вагони и оттам подобряване на условията за безопасност на пътническите превози, като новосъздаденото дружество ще има пряк контрол върху използваните суровини при ремонта. Създаването на БДЖ-Булвагон ще доведе също така до разкриване нови работни места за тесни специалисти по ремонта и експлоатацията в железопътния транспорт.

При изпълнение на своята дейност новосъздаденото предприятие ще участва в процедури по възлагане на обществени поръчки при равни условия с останалите вагоноремонтни предприятия.
Комисията разрешава сделката, като счита, че тя няма да попречи на ефективната конкуренция на съответния пазар. /БЛИЦ