Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 15 000 лв. на Сдружение „Асоциация на млекопреработвателите в България” и санкция от 10 000 лв. на Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите”, за извършени нарушения по чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за конкуренцията, съобщиха от комисията.
Комисията постанови прекратяването им.
Производството е образувано чрез самосезиране, по повод поредица от съобщения в медиите, както и данни от различни държавни институции, за повсеместно и рязко увеличение на цените на сиренето и кашкавала, през месеците юли и август 2007 г.

Въз основа на събраните доказателства, КЗК установи, че АМБ провежда някои от своите редови заседания на УС с предварително поставена явна антиконкурентна цел– координиране и съгласуване на ценовото поведение на своите членове на пазарите на сирене от краве мляко и на кашкавал от краве мляко. Анализът показва, че, в разглеждания период, цените на сиренето и кашкавала, както и изкупните цени на суровото краве мляко и на суровото овче мляко, са определяни не под действието на свободните пазарни механизми и не в резултат от самостоятелно ценообразуване от производителите, а в резултат на наложената от страна на АМБ ценова политика и координиране на поведението на нейните членове. По-конкретно, повишаването на цената на сиренето и кашкавала през месеците юли и август 2007 г. настъпва с два месеца по- рано от поскъпването на самата суровина - сурово краве мляко.
Що се отнася до Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите”, доказателствата сочат, че поведението му, под формата на забранено споразумение между предприятия, е свързано с определяне на минимални прагове на цените на сиренето и на изкупните цени на сурово мляко и има за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.
Двете сдруженията са събирали и разпространявали сред своите членове “чувствителна информация” за дейността на всеки от тях (напр. попълване на карти за наблюдение, събиране на данни за дневната преработка и подробна информация за дейността на фирмите от млекопреработването), което също представлява нарушение на ЗЗК.
Решенията на сдружения на предприятия, които имат за предмет пряко или косвено фиксиране на цени, представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренцията и водят до най-сериозните увреждания на пазара. Този вид споразумения или решения водят до директно подменяне на модела на ефективната конкуренция с координирано и/или съгласувано поведение на участниците на пазара, като премахват възможността за конкурентен натиск помежду им. Поради тази причина, в европейската практика е прието, че споразумения или решения с такъв предмет са незаконни сами по себе си (per se), дори когато все още не са предизвикали реален ефект на пазара.
За разкриване и изземване на доказателствата са използвани възможностите на Forensic-лабораторията на КЗК. /БЛИЦ