Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ санкционира три сдружения на хлебопроизводителите и сладкарите за забранени споразумения, съобщиха от КЗК.
Комисията наложи имуществена санкция от 15 000 лв. на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, София, и две имуществени санкции по 10 000 лв. на сдружение "Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите", Бургас, и Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите "Хляб за България", София. Сдруженията са извършили нарушение на чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяването им. КЗК е образувала производство през юли 2007 г., във връзка със съобщения в медиите за масово увеличаване на цената на хлябa. /БЛИЦ